070-3927015

070-3467685

Email: info@kraanendejong.nl
Fax: 070-3467685
Telefoon: 070-3927015

OVERHEID (GEMEENTEN, PROVINCIES EN WATERSCHAPPEN)

Kraan & De Jong adviseert gemeenten, provincies en waterschappen. Wij staan u bij als het gaat om planschade, taxaties, onteigeningen en bedrijfsverplaatsingen en lokale heffingen en zijn in heel Nederland werkzaam.

 

Heffingen lokale overheden

Kraan & De Jong heeft meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van lokale heffingen. Wij kunnen u ondersteunen op diverse terreinen, of het nou gaat om baatbelasting, hondenbelasting of WOZ/OZB.

In de bezwaarfase kunnen wij u ondersteunen bij de afdoening (zie ook het onderwerp Detachering) maar ook kunnen wij complexe motiveringen beoordelen en nagaan of het verstandig is een compromisvoorstel te formuleren.

Bij nieuwe of aanhangige beroepszaken kunnen wij u bijstaan en/of vertegenwoordigen, relevante stukken opstellen (zoals beroepschriften en verweerschriften) en uw proceskansen beargumenteerd inschatten.

Als het gaat om waarderingskwesties kunnen wij bij wijze van second opinion een WOZ-rapport opstellen waarbij wij gebruik kunnen maken van de voor ons toegankelijke schat aan referentiemateriaal. Drs F.J. Kraan MRE is ingeschreven als registertaxateur in het register van Stichting Vastgoedcert bij de kamers WOZ, Wonen/MKB en Bedrijfsmatig vastgoed.

Terug naar hoofdmenu

info@kraanendejong.nl