070-3927015

070-3467685

Email: info@kraanendejong.nl
Fax: 070-3467685
Telefoon: 070-3927015

PROJECTONTWIKKELAARS, WONINGCORPORATIES, BELEGGERS

Kraan & De Jong adviseert projectontwikkelaars, woningcorporaties en beleggers. Wij staan u bij als het gaat om planschade, taxaties, onteigeningen en bedrijfsverplaatsingen en lokale heffingen en zijn in heel Nederland werkzaam.

 

Lokale heffingen

WOZ

Als woningcorporatie of belegger heeft u jaarlijks met aanslagen onroerende-zaakbelastingen te maken. Omdat steeds meer gemeenten de omvang van hun eigen inkomsten vergroten, komt het daarbij regelmatig voor dat ondanks een dalend waardeniveau sprake is van hogere aanslagen. Iedere gemeente stelt immers zelf, jaarlijks, haar tarieven vast.

Kraan & De Jong heeft voor diverse woningcorporaties en vastgoedbeleggers zeer omvangrijke belastingbesparingen weten te bereiken. Die besparingen kunnen in vooroverleg worden bereikt maar ook door bezwaar te maken tegen reeds vastgestelde WOZ-waarden.

Kraan & De Jong controleert gratis of uw WOZ waarden te hoog zijn vastgesteld.

Het is mogelijk om de voor uw vastgoedbezit ontvangen WOZ waardebeschikkingen door ons te laten checken.

Ook is het mogelijk alternatieve WOZ-conforme taxaties op te stellen, bijvoorbeeld in een aanhangige bezwaar- of beroepsprocedure, drs. F.J. Kraan MRE RMT is immers gecertificeerd WOZ-taxateur. Omdat een met de gemeente bereikt compromis over de hoogte van de WOZ-waarden veelal een structureel karakter kent, kan uw belastingbesparing zeer omvangrijk zijn.

Vraag nu direct een gratis WOZ-check aan!

Onze ervaring is dat het zelfs de moeite waard kan zijn om een bestaand convenant waarin afspraken zijn gemaakt over de jaarlijkse WOZ-waardering, door ons tegen het licht te houden. Uw relatie met de gemeente staat daarbij vanzelfsprekend voorop.

Andere heffingen

Heeft u advies nodig inzake gemeentelijke heffingen zoals bijvoorbeeld baatbelasting, precariobelasting, leges of rioolrechten? Kraan & De Jong kan u met meer dan 25 jaar expertise uitstekend adviseren en/of bijstaan in reeds aanhangige procedures.

Terug naar hoofdmenu

info@kraanendejong.nl