NIEUWSBRIEF

Kraan & De Jong houdt interessante ontwikkelingen op het gebied van planschade/nadeelcompensatie en WOZ bij. Voor beide ontwikkelingen kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief

Abonneer u nu en ontvang gratis de Kraan & De Jong nieuwsbrief Planschade en/of WOZ in uw emailbox.

WOZ Nieuwsbrief, Januari 2015

Hoge Raad, 5 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3514

Uit deze casus blijkt dat voor de WOZ-waardebepaling niet zonder meer kan worden aangesloten bij de rond de waardepeildatum tot stand gekomen transactieprijs als sprake is van bestaande huurcontracten. Gunstige, stabiele huurcontracten, kunnen in een dalende markt de WOZ-waarde in negatieve zin beïnvloeden.

Lees meer …

Hof Arnhem-Leeuwarden, 16 december 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:9820

In deze procedure blijkt van het belang van het eigen verkoopcijfer. De heffingsambtenaar stelt de waarde van een appartement per waardepeil 1-1-2011 vast op € 191.000,-. Belanghebbende heeft het appartement op 1 juli 2010 gekocht voor € 160.000,- en bepleit dat de WOZ-waarde daarmee overeenkomt.

Lees meer …

Rechtbank Gelderland, 23 oktober 2014, AWB 14/248 en 14/249 (niet gepubliceerd)

In deze procedure treedt Kraan & De Jong op als gemachtigde van de eigenaar van twee kantoorobjecten in de gemeente Scherpenzeel. Niet alleen is sprake van een formeelrechtelijke fout van de heffingsambtenaar maar daarnaast houdt de gemeente geen rekening met de huurvrije periode en heeft zij de waardevaststelling gebaseerd op onjuiste vergelijkingsobjecten. De casus is als volgt.

Lees meer …

Hoge Raad, 6 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1326

Dit arrest geeft duidelijkheid over de wijze waarop bij verzorgings- en verpleeghuizen dient te worden beoordeeld of sprake is van een niet-woning en welke gedeelten in hoofdzaak tot woning dienen dan wel in hoofdzaak dienstbaar zijn aan woondoeleinden. Het gaat in de casus om een woonzorgcentrum, waarde € 3.313.000,-, dat bestaat uit een hoofdgebouw en een tweede gebouw (met bijgebouwen en tuin). Door 20 fte verpleegkundigen en verzorgenden wordt zorg verleend aan in totaal 40 duurzaam in het woonzorgcentrum verblijvende bewoners. De bewoners zijn in de GBA ingeschreven op het adres van het woonzorgcentrum.

Lees meer …

070-3927015

070-3467685

Email: info@kraanendejong.nl
Fax: 070-3467685
Telefoon: 070-3927015