070-3927015

070-3467685

Email: info@kraanendejong.nl
Fax: 070-3467685
Telefoon: 070-3927015

OVERHEID (GEMEENTEN, PROVINCIES EN WATERSCHAPPEN)

Kraan & De Jong adviseert gemeenten, provincies en waterschappen. Wij staan u bij als het gaat om planschade, taxaties, onteigeningen en bedrijfsverplaatsingen en lokale heffingen en zijn in heel Nederland werkzaam.

 

Planschade

U heeft een schadeaanvraag ex artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening ontvangen? Wij kunnen voor u optreden als schadebeoordelingscommissie.
U heeft een (ontwerp)bestemmingsplan in voorbereiding? Wij kunnen de planschadegevoelige locaties en risico's inzichtelijk maken, wij kunnen u ook adviseren die risico's door het aanpassen van voorschriften en verbeelding te mitigeren.
U heeft juridische bijstand nodig? Wij kunnen u ondersteunen: op de afdeling/werkvloer, bij de rechtbank, bij de Raad van State. Ook kunnen wij u ondersteunen bij het opstellen van stukken (uitspraak op bezwaar, reactie op een zienswijze, verweerschrift, beroepschrift, etc).

Lees meer ...

Taxaties, onteigeningen en bedrijfsverplaatsing

U wenst vastgoed af te stoten en/of te taxeren? Wij kunnen u inzicht in de marktwaarde verschaffen.
U hebt behoefte aan een taxatierapport dat staatssteunproof is? Wij kunnen u een dergelijk rapport leveren.
U wilt onteigening voorkomen? Wij kunnen voor u het vastgoed waarderen en u bijstaan in overleg gericht op minnelijke overeenstemming.
U wilt inzicht in de kosten van een bedrijfsverplaatsing? Wij kunnen voor u een overzicht samenstellen van de te onderscheiden kostencategorie├źn.

Lees meer ...

Lokale heffingen

U wilt ondersteuning bij de afdoening van bezwaarschriften? Wij kunnen bijstand verlenen door al dan niet op de afdeling zelf werkzaam te zijn.
U wilt ondersteuning bij een beroepsprocedure? Wij kunnen relevante stukken voor u opstellen en u op de zitting vertegenwoordigen; ook kunnen wij uw kansen inschatten en beoordelen of een compromisvoorstel in de rede ligt.
U hebt behoeft aan een WOZ-taxatie? Onze taxateurs zijn ingeschreven bij de kamers WOZ, Wonen/MKB en Bedrijfsmatig vastgoed in het register van Stichting Vastgoedcert.

Lees meer ...

 

 

info@kraanendejong.nl