070-3927015

070-3467685

Email: info@kraanendejong.nl
Fax: 070-3467685
Telefoon: 070-3927015

PARTICULIEREN

Als particulier kunt u op velerlei manieren te maken krijgen met de overheid.

Als u wilt verbouwen maar daarbij de bouwvoorschriften uit het bestemmingsplan overschrijdt, kan de gemeente u vragen om een risicoanalyse planschade op te laten stellen. Kraan & De Jong kan dat voor u doen.

Als u heeft gebouwd/verbouwd en er wordt een planschadeclaim ingediend, zal de gemeente bij toekenning van die claim, de schade op u kunnen verhalen als in het verleden met u een verhaalsovereenkomst is afgesloten. Kraan & De Jong kan u in dit proces begeleiden. Wij kunnen het conceptadvies becommentariƫren, wij kunnen uw mogelijkheden voor bezwaar nagaan, wij kunnen u begeleiden in de beroepsfase, eventueel door een second opinion uit te brengen.

Wordt er in uw omgeving gebouwd en is de bebouwing mogelijk gemaakt door bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan of wijzigingsplan of afwijking/ontheffing/vrijstelling te verlenen? Wij kunnen voor u beoordelen of het zinvol is een planschadeaanvraag in te dienen, eventueel onderbouwd met een door ons opgesteld planschaderapport.

Ook voor uw vragen op het gebied van verplaatsingen, gemeentelijke heffingen en diverse taxaties, kunnen wij u bijstaan.

Vul het contactformulier in om te zien wat wij voor u kunnen betekenen.

info@kraanendejong.nl