070-3927015

070-3467685

Fax: 070-3467685
Telefoon: 070-3927015

PLANSCHADE EN NADEELCOMPENSATIE

Planologische veranderingen kunnen op diverse vlakken grote gevolgen hebben. Daarom maakt Kraan & De Jong voor u de financiële, juridische en planologische gevolgen inzichtelijk. Wij zijn een onafhankelijk adviesbureau en kunnen u u in elke fase van het planschade- of nadeelcompensatietraject bijstaan en adviseren.

Kraan & De Jong treedt al meer dan 10 jaar op als onafhankelijke  schadebeoordelingscommissie voor veel gemeenten in Nederland. Het blijft daarbij niet bij het uitbrengen van het primaire advies over de ingediende schadeaanvraag. Indien u dat op prijs stelt kunnen wij ook in de vervolgfase bijstand verlenen als het gaat om bijvoorbeeld reacties op ingediende bezwaarschriften, beroepschriften, etc. Ook procesvertegenwoordiging behoort vanzelfsprekend tot de mogelijkheden.

Op verzoek van diverse partijen (waaronder projectontwikkelaars, advocaten en rechtsbijstandverleners) brengen wij second opinions uit; dat kan in de bezwaarfase, dat kan ook nog in de beroepsfase. Als het gaat om reeds uitgebrachte adviezen toetsen wij vanzelfsprekend of het primaire advies concrete aanknopingspunten biedt voor twijfel aan de juistheid. Op uw verzoek beoordelen wij ook diverse (proces)stukken (zoals beroepschriften, uitspraken op bezwaar, verweerschriften) en kunnen daarbij een inschatting van uw proceskansen maken en in overleg met u een strategie bepalen.

Ook als het gaat om nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen bent u bij Kraan & De Jong aan het juiste adres. In onze risicoanalyses maken wij - na opname van de plaatselijke situatie - een  reële inschatting van planschaderisico's. Wij kunnen ons daarbij richten op door u benoemde risico-objecten, wij kunnen - bijvoorbeeld in geval van een ontwerp bestemmingsplan - ook steekproefsgewijs bepaalde objecten beoordelen op eventuele planschaderisico's. Ook kunnen wij adviseren bepaalde conceptplannen in meer of mindere mate aan te passen. Zo kan bijvoorbeeld een minder omvangrijk bouwvlak, een conserverende bouwhoogte of het schrappen van een minder noodzakelijke gebruiksfunctie, al leiden tot een aanzienlijke beperking van het totale planschaderisico.

Email: info@kraanendejong.nl