070-3927015

070-3467685

Email: info@kraanendejong.nl
Fax: 070-3467685
Telefoon: 070-3927015

RECHTSBIJSTANDVERLENERS EN ADVOCATEN

Het komt steeds vaker voor dat een rechtsbijstandverlener of een advocaat een beroep doet op de specialistische kennis van Kraan & De Jong. Het kan gaan om lopende procedures inzake planschade, nadeelcompensatie, onteigening en ook gemeentelijke heffingen. Kraan & De Jong staat met zijn expertise en jarenlange ervaring op deze werkterreinen regelmatig rechtsbijstandverleners en advocaten bij.

Zo kunnen wij bijvoorbeeld een second opinion opstellen; het kan daarbij gaan om bijvoorbeeld een risicoanalyse planschade, een alternatief planschaderapport / schadetaxatie, een alternatieve schadestaat bij onteigening/verplaatsing, een alternatieve WOZ-waardering, etc.

Bij lopende of nog te entameren bezwaar- en beroepsprocedures kunnen wij – eventueel aan de hand van een quick scan – een inschatting van uw proceskansen maken. Vanzelfsprekend kunnen wij u helpen bij het formuleren van de grieven, gebaseerd op de meest recente jurisprudentie.

Ook kunnen wij in een onderhandelingstraject bijstand verlenen, dat kan vooraf door een schaderapport op te stellen, dat kan ook door bij de onderhandelingen (mede) aanwezig te zijn.

Ter ondersteuning van een planschadeaanvraag kunnen wij een gemotiveerd planschaderapport opstellen.

Afhankelijk van uw wensen als rechtsbijstandverlenen / advocaat, kunnen wij u helpen uw cliënten zo optimaal mogelijk van dienst te zijn.

info@kraanendejong.nl