070-3927015

070-3467685

Email: info@kraanendejong.nl
Fax: 070-3467685
Telefoon: 070-3927015

OVERHEID (GEMEENTEN, PROVINCIES EN WATERSCHAPPEN)

Kraan & De Jong adviseert gemeenten, provincies en waterschappen. Wij staan u bij als het gaat om planschade, taxaties, onteigeningen en bedrijfsverplaatsingen en lokale heffingen en zijn in heel Nederland werkzaam.

 

Taxaties

Overheden en veel (semi-)overheidsinstanties hebben aanzienlijke vastgoedportefeuilles. Kraan & De Jong, in samenwerking met Kraan Stokman Van Duren, heeft ruime ervaring met het waarderen van gemeentelijk vastgoed voor diverse doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan waarderingen ten behoeve van:

Onze gecertificeerde NVM-registertaxateurs kunnen objecten volgens NVM-richtlijnen en conform de (door de Belastingdienst geaccordeerde) TMI-standaard, taxatierapporten opstellen en waardeverhoudingen binnen vastgoedportefeuilles inzichtelijk maken. Ook (gespecialiseerde) WOZ-taxaties, bijvoorbeeld bij wijze van second opinion in een bezwaar- of beroepsprocedure, kunnen worden uitgevoerd.

Marktconformiteitstoets

Als overheidsorganisatie dient u vandaag de dag voorzichtig te zijn bij het kopen, verkopen, huren en verhuren van onroerend goed. Indien geen sprake is van transacties tegen marktconforme prijzen, kan dit worden opgevat als belangenverstrengeling of als het verlenen van staatssteun.

Uit Europese regelgeving volgt dat het vooraf op laten stellen van een taxatierapport door een erkende taxateur, kan bijdragen aan het staatsteunproof maken van een vastgoedtransactie.

Terug naar hoofdpagina

info@kraanendejong.nl