070-3927015

070-3467685

Email: info@kraanendejong.nl
Fax: 070-3467685
Telefoon: 070-3927015

PROJECTONTWIKKELAARS, WONINGCORPORATIES, BELEGGERS

Kraan & De Jong adviseert projectontwikkelaars, woningcorporaties en beleggers. Wij staan u bij als het gaat om planschade, taxaties, onteigeningen en bedrijfsverplaatsingen en lokale heffingen en zijn in heel Nederland werkzaam.

 

Taxaties

Wat betreft uw vastgoedbezit is het om diverse redenen voorstelbaar dat de waarden door middel van taxatierapporten worden vastgesteld. Enkele voorbeelden zijn als volgt.

Jaarrekening

Om de jaarrekening te kunnen vaststellen en goedkeuren is het noodzakelijk uw vastgoedbezit te laten taxeren. Kraan & De Jong beschikt over gecertificeerde nvm-registertaxateurs die al uw objecten volgens NVM-richtlijnen en conform de TMI-standaard kunnen taxeren. Door het voldoen aan de TMI-standaard, kan ook de Belastingdienst instemmen met door ons uitgevoerde taxaties. Drs. F.J. Kraan MRE RMT participeert immers als één van weinige taxateurs in het TMI-pilotproject van de Belastingdienst. Dat betekent voor u taxatiewaarden die aan de hoogste kwaliteitsnormen voldoen waardoor kritische vragen veel minder snel voorkomen.

Niet-DAEB-bezit

Kraan & De Jong staat diverse woningcorporaties bij als het gaat om de jaarlijkse verplichting om één derde van het niet-DAEB-bezit te laten waarderen.

Bijkomend voordeel is dat op eenvoudige wijze inzicht wordt verkregen in de juistheid van de door de gemeente gehanteerde WOZ-waarden, en mocht dat relevant zijn, daarover in overleg te treden met de gemeente. Uit ervaring weten wij dat omvangrijke besparingen kunnen worden bereikt.

Herbouwwaarde / taxaties brandverzekering / commerciele huurwaarden

Met veel jaren ervaring kunt u onze taxateurs inschakelen voor het laten vaststellen van herbouwwaarden bijvoorbeeld ten behoeve van de brandverzekering. Ook kunnen wij taxaties verrichten als het gaat om de commerciele huurwaarden van (delen van) uw bezit.

Af te stoten bezit

Onze taxateurs kunnen u voorzien van de juiste waarden op basis waarvan delen van uw bezit kan worden verkocht. Ook kunnen wij u bijstaan bij het bepalen van de meest wenselijke verkoopstrategie.

WOZ

Het is mogelijk om de voor uw vastgoedbezit ontvangen WOZ waardebeschikkingen door ons te laten checken. Uit ervaring weten wij dat het door middel van een quick scan of steekproefsgewijs mogelijk is om op eenvoudige wijze inzicht te krijgen in uw mogelijkheden te besparen op de onroerende-zaakbelasting. In overleg met u kan worden besloten alternatieve WOZ-conforme taxaties uit te voeren, drs. F.J. Kraan MRE RMT is immers gecertificeerd WOZ-taxateur. Omdat een met de gemeente bereikt akkoord over waardeverlagingen veelal een structureel karakter kent, kan de belastingbesparing zeer omvangrijk zijn.

Ook voor alle andere soorten taxaties kunt u contact met ons opnemen.

Terug naar hoofdmenu

info@kraanendejong.nl