070-3927015

070-3467685

Email: info@kraanendejong.nl
Fax: 070-3467685
Telefoon: 070-3927015

WOZ

WOZ-beschikking en onroerende-zaakbelastingen

Aan het begin van elk jaar ontvangt u van de gemeente weer een nieuwe WOZ-beschikking waarmee de waarde van uw onroerende zaak opnieuw wordt vastgesteld. Op basis van deze beschikking heft de gemeente, het waterschap en ook het Rijk belasting. Wij verrichten (contra)taxaties voor bedrijven, beleggers, corporaties en particulieren in bezwaar- en beroepsprocedures. Wij hebben ruime ervaring hebben met het taxeren van zowel courante als incourante objecten.

Wij kunnen uw vastgoed scannen op te hoog vastgestelde WOZ-waarden. In samenspraak met u of uw belastingadviseur kan bezwaar worden ingediend bij de gemeente tegen de te hoog vastgestelde waarde. Ook kunnen wij u bijstaan in het eventuele vooroverleg met de gemeente. Zo beoordelen wij referentiestelsels en/of proberen wij overeenstemming met de gemeente te krijgen over de vast te stellen waarde zodat bezwaarprocedures kunnen worden voorkomen.

Gratis Check WOZ-waarde

U kunt vrijblijvend de WOZ-waarde van uw woning of ander vastgoed door ons laten checken. Vul onderstaand formulier in en mocht de WOZ-waarde te hoog zijn vastgesteld dan ontvangt u van ons een voorstel van onze aanpak.