070-3927015

070-3467685

Fax: 070-3467685
Telefoon: 070-3927015

LOKALE HEFFINGEN

De financiële betekenis van lokale heffingen wordt steeds groter. Veel gemeenten ontvangen minder geld van het Rijk en benutten steeds vaker mogelijkheden om via lokale belastingen (extra) inkomsten te genereren. Dalende WOZ-waarden van woningen en kantoren, geven aanleiding om OZB-tarieven te verhogen zodat minimaal hetzelfde opbrengstniveau wordt gegenereerd. Tarieven kunnen meer of volledig kostendekkend worden gemaakt, heffingen kunnen worden ingevoerd, etc.

Kraan & De Jong adviseert op het gebied van lokale heffingen zowel gemeenten als bedrijven (zowel profit als non-profit), woningcorporaties en ook particulieren. Het kan daarbij gaan om bijvoorbeeld aanslagen precariobelasting, reclamebelasting, rioolrechten, baatbelasting. Ook kunnen wij beoordelen of de hoogte van de voor uw vastgoedbezit vastgestelde WOZ-waarden  aanleiding geeft voor bezwaar en/of in (voor)overleg te treden met de gemeente.

Uit onze jarenlange ervaring weten we dat het in veel situaties mogelijk is besparingen te bereiken, omvangrijke besparingen die uitgaan boven de € 100.000,- zijn zeker niet ondenkbaar.  Onze insteek is daarbij altijd gericht op het bereiken van een oplossing. Wij geven de voorkeur aan een compromis boven een uitspraak van de rechtbank. Vanzelfsprekend kan het uiteindelijk wel nodig zijn te procederen; een zakelijk verschil van mening (over bijvoorbeeld de hoogte van de waarde), hoeft evenwel niet in de weg te staan aan een goede verstandhouding met de gemeente. Uw belangen staan bij ons voorop.

Email: info@kraanendejong.nl