070-3927015

070-3467685

Email: info@kraanendejong.nl
Fax: 070-3467685
Telefoon: 070-3927015

PROJECTONTWIKKELAARS, WONINGCORPORATIES, BELEGGERS

Kraan & De Jong adviseert projectontwikkelaars, woningcorporaties en beleggers. Wij staan u bij als het gaat om planschade, taxaties, onteigeningen en bedrijfsverplaatsingen en lokale heffingen en zijn in heel Nederland werkzaam.

 

Planschade

Risicoanalyses

Bij een (her)ontwikkeling is het steeds vaker gebruikelijk dat de gemeente van de ontwikkelaar vooraf een risicoanalyse van de planschaderisico's verlangd. Op basis van deze risicoanalyse sluit de gemeente dan een raamovereenkomst tot verhaal van eventuele planschade. Omdat de planschaderisico's zich gedurende een tijdvak van 5 jaar, n√° het onherroepelijk worden van het planologische besluit dat de ontwikkeling mogelijk maakt, kunnen voordoen is het van groot belang die risico's vooraf in beeld te krijgen.

Kraan & De Jong heeft ruime ervaring met het opstellen van risicoanalyses en het adviseren bij (her)-ontwikkelingsprojecten. Wij kunnen voor u de planschaderisico’s benoemen en daarnaast u adviseren over mogelijkheden om de schade zoveel als mogelijk te minimaliseren.

Als u al een risicoanalyse hebt laten uitvoeren, kunnen wij goedkoop en snel voor u een quickscan uitvoeren op basis waarvan wij de mogelijkheden voor een second opinion kunnen inschatten.

Bezwaar- en beroepsprocedures

Als u met de gemeente een verhaalsovereenkomst hebt gesloten, wordt u in een planschadeprocedure aangemerkt als belanghebbende. Dat houdt in dat u kunt reageren op de planschadeaanvraag, op het uitgebrachte conceptadvies van de schadebeoordelingscommissie maar ook kunt u als belanghebbende een bezwaarschrift of beroepschrift indienen tegen het collegebesluit waarbij planschade is toegekend.

Wij kunnen u bijstaan in alle fasen van het planschadeproces. Wij kunnen u helpen met het formuleren van uw reactie(s) en ook in de bezwaar- en beroepsfase kan Kraan & De Jong u bijstaan. Kraan & De Jong beschikt immers over gespecialiseerde juristen met veel proceservaring, zowel bij rechtbanken als bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Terug naar hoofdmenu

info@kraanendejong.nl